sponsor reklam

Posts by uzman tv :

Pelvik Enfeksiyon

Pelvik Enfeksiyon

Pelvik Enfeksiyon

Pelvik Enfeksiyon,  pelvik enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar  xpelvik enfeksiyon tedavisi  xpelvik enfeksiyon bitkisel tedavi  xpelvik enfeksiyonu nedir  xpelvik enfeksiyonu belirtileri  xpelvik enfeksiyonun belirtileri  xpelvik enfeksiyon ne demek  xpelvik enfeksiyon antibiyotik, Pelvik enfeksiyon, rahim iltihabı, yumurtalık iltihabı tedavisi ve karın iltihabı hakkında bilgiler


Pelvik Enfeksiyonlar Nedir

Pelvik infeksiyon (PİD)  yumurtalıklar ,tüpler ve rahimde görülen enfeksiyonlardır. Pelvik infeksiyon (PİD’)in en sık etkenleri klamidya  ve gonore (bel soğukluğu) olmakla beraber sıklıkla anaerop bakteriler ve mikoplazma enfeksiyonu  da birlikte bulunabilir. Pelvik infeksiyon ,özellikle tüplerde yapışıklık ve tıkanıklığa sebep olarak kısırlık nedenisdir ve dış gebeliğe de sebep olmaktadır.

 Pelvik infeksiyon için Kimler  Risk Altındadır

Pelvik infeksiyon açısından cinsel aktif genç kadınlar risk oluşturmaktadır. Pelvik enfeksiyon (rahim iltihabı, yumurtalık ve karın iltihabı) gelişme risklerini  en çok ;Birden fazla cinsel partneri olanlar, Genç yaşta ilk cinsel ilişki yaşayanlar, Çok sık cinsel ilişkiye girenler, Spiral  (intrauterin araçlar) özellikle bunların yerleştirilmesinden sonraki ilk 3 ay içinde oluşan enfeksiyonlar ,Vaginal duş alışkanlığı olanlar, Daha önce geçirilmiş “dış gebelik” geçirmiş olanlar fazla risk altındadırlar.

Pelvik Enfeksiyon,   xpelvik enfeksiyon geçirenler, yumurtalık enfeksiyonu  xyumurtalık enfeksiyonu bitkisel tedavi  xyumurtalık enfeksiyonları  xyumurtalık enfeksiyonu tedavisi  xyumurtalık enfeksiyon belirtileri  xyumurtalik enfeksiyon  

pelvik enfeksiyon

pelvik enfeksiyon

Pelvik Enfeksiyon Tanısı Nasıl Konulmaktadır

Pelvik enfeksiyonun kesin olarak tanısı zor konabilmektedir. Dış  gebelik, akut apandisit, patlamış yumurtalık kisti, over torsiyonu ve düşük (abortus) ile bazen  karışabilmektedir. Kesin tanı  diagnostik laparaskopi ile konulmaktadır. Bazı laboratuvar değerleri de  tanıyı kolayklaştırmaktadır Bazı çalışmalar laparaskopik tanıya alternatif olarak vaginal ultrasonografi ile birlikte endometriyal biopsinin kullanımını önermektedirler.

Pelvik iltihap Tedavisi Nasıl Yapılır

Pelvik iltihap durumunda tedavinin ana prensibi semptom ve bulguların giderilmesiyle birlikte doğurganlığın, fertilitenin   korunmasıdır.  Geniş spektrumlu güçlü bir antibiyotik tedavisi gerektirmektedir. Tubaovarian Abse oluştuğu zaman ameliyat gerekebilmektedir. Günümüzde artık cerrahi yöntem tedaviye çok dirençli hastalarda tercih edilerek genellikle intravenöz antibiyotik kullanımı ile abselerin tedavisinde de kısmen de olsa  başarı sağlanmaktadır.

 

Pelvik Enfeksiyonxyumurtalık enfeksiyonu nedenleri  xyumurtalık enfeksiyonları ve iltihapları  xyumurtalık enfeksiyonu antibiyotik, pelvik nedir  xpelvik inflamatuar hastalık, pelviku, pelvic tilt  xpelvic exercise  xpelvic harness  xpelvik skor, pelvic bone, pelvik lenf ganglion metaztazi  

idrar Kaçırma

idrar Kaçırma

İdrar Kaçırma

idrar kaçırma, idrar kaçırma tedavisi, idrar kaçırma nedenleri kadınlarda, idrar kaçırma bitkisel tedavi, idrar kaçırma ameliyatı, idrar kaçırma neden olur, idrar kaçırmaya bitkisel çözüm, idrar kaçırma sebepleri, idrar kaçırma ameliyatı izle, idrar kaçırma erkeklerde,  hamilelikte idrar kaçırma, hamilelikte idrar kaçırma uzman tv, hamilelikte idrar kaçırma normal mi,

idrar kaçirma

idrar kaçırma

İdrar kaçırmaya tıpta inkontinans denmektedir. Temelde bu problem kadınların bir hastalığıdır.  Özellikle gündüz ve uyanıkken istem dışında idrar kaçırma bu başlık altında değerlendirilmektedir.

İdrar kaçırma demek için belli bir miktar ölçümü yoktur; çünkü hijyenik pet kullanmak zorunda olmasına rağmen yakınmayan kadınların yanında, damlama şeklinde ve seyrek idrar kaçırmalarını bile büyük bir sorun olarak gören kadınlar da vardır. Böylece idrar kaçırmanın hastalık boyutu kadının sosyo-kültürel durumuna sıkı sıkıya bağlıdır. Kırsal kesimde sorun yaşlanmaya bağlı doğal bir problem gibi görülerek doktora başvurulmazken, kentlerde ve özellikle çalışan kadınlarda idrar kaçırma depresyon ve sosyal ilişkilerde kısıtlanmaya (idrar kokusu, ıslaklık hissi yüzünden) yol açarak daha erken dönemlerde tedavi için doktora başvurmaya neden olmaktadır.

Sonuçta kişinin sosyal yaşantısını etkileyecek olan her idrar kaçırma bir hastalıktır ve tedavi edilmelidir.  Bu problem genel inanışın aksine sadece yaşlanma ile ortaya çıkan bir durum değildir. Özellikle menopoz sonrası dönemde olan ve fazla sayıda ve zor doğum yapmış kadınlarda görülen bu durum bazen daha erken yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. 35 yaşın üzerindeki her beş kadından biri az ya da çok zaman zaman olan idrar kaçırma problemi ile karşı karşıyadır. 65 yaşından sonra ise neredeyse her 3 kadından birinde bu problem vardır.

Yapılan araştırmalarda kadınların % 25’inin hayatlarının herhangi bir döneminde idrar kaçırdığı hesaplanmıştır. Ancak doktora başvuran kadınların sayısı bu rakamların çok altındadır. İdrar kaçırma şikayeti kadın tarafından saklanan ve genellikle utanılacak bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir araştırmada idrar kaçırması olan kadınların % 70’i doktora başka nedenlerle başvurduğunda yapılan muayene ve öykü alma sonucu idrar kaçırmanın varlığının tespit edildiği görülmüştür. Yapılan bir başka araştırmada ise kadınların doktora başvurana kadar bu şikayetle ortalama 9 yıl geçirdikleri tespit edilmiştir. İnsan ömrünün uzaması ile bu sorun daha da büyümektedir.

hamilelikte idrar kaçırma kadınlar kulübü, hamilelikte idrar kaçırma nedenleri, hamilelikte idrar kaçırmak, hamilelikte hapşırırken idrar kaçırma, hamilelikte kusarken idrar kaçırma

İdrar Kaçırma Hangi Durumlarda Görülmektedir

İdrar kaçırma; öksürme, hapşırma veya gülme gibi karın içi basıncın arttığı durumlarda ortaya çıkabileceği gibi, daha az eforla da (yürümek, yataktan kalkmak gibi) meydana gelebilir. Bu tip idrar kaçırmaya zorlanma tipi idrar kaçırma-inkontinans adı verilmektedir.
Bazı hastalarda kaçırma, kişinin ani olarak idrara çıkma ve sıkışma hissi ile beraberdir. Bu tip idrar kaçırmaya ise sıkışma tipi inkontinans denir. Bunun sebebi ise genellikle belli değildir.Bu hastalar alışverişe çıkmaya korkarlar, misafir ziyaretine gitmeye çekinirler; çünkü bu durumun aniden ortaya çıkacağını ve tuvalete yetişemeyeceklerini düşünürler. Bazı kişilerde idrar kaçırma yukarıda anlatılan iki tip kaçırmanın da birlikte görüldüğü tiptedir. Bu tip idrar kaçırmaya da karışık tip inkontinans denir.

Zorlanma ile idrar kaçırma genellikle vaginal yoldan doğum yapmış kadınlarda görülür. Kasık adalelerinin veya sinirlerinin doğum sırasında zedelenmesi sonucu mesane boynu öksürme, hapşırma, gülme, merdiven çıkma, yük taşıma, cinsel ilişki sırasında yer değiştirerek veya kapanamayarak karın içinde artan basınçla hasta idrar kaçırır.

Tedavisi ise genellikle cerrahidir.
Fizik tedavi yöntemleri (kasık adalelerinin güçlendirilmesi, elektrikle uyarma (stimulasyon), menapozdaki kadınlarda hormon tedavisi de uygulanabilir.

Sıkışma tipi idrar kaçırma ise genellikle daha ileri yaşlarda görülmesine rağmen, mesanenin tahriş olduğu durumlarda da (iltihap, taş, tümör vb) ortaya çıkabilir. Bu hastalarda küçükken gece yatağa işeme, gece uykudan uyanarak idrar yapma (normalde 2 kez olabilir), gündüz çok idrara çıkma (normalde 6 kez) daha sıktır. Su sesi ile idrar hissi veya sıkışma olabilir. Genellikle fiziksel aktivite (gülme, konuşma, hapşırma, öksürme, yük kaldırma, cinsel aktivite gibi) ile de tetiği çekilebilen ansızın idrar yapma hissi duyarak tuvalete koşan hasta, tuvalet kapısında idrarını tutamayıp kaçırır. Genelde bu durumun sebebi bulunamaz. Mesane eğitimi, işeme alışkanlığının düzeltilmesi, elektrikle uyarma ve ilaç tedavisi gibi tedaviler uygulanır.

 

Karışık Tip İdrar Kaçırma

Yukarıda bahsedilen her iki durum aynı hastada birlikte vardır. Dolayısıyla her iki tedavi seçeneği de uygulanabilir. Önce ameliyat, sonra fizik tedavi, ilaç veya elektrikle uyarma veya önce fizik tedavi veya ilaç olmaz ve başarılı olunamazsa ise sonra ameliyat denenebilir. Ayrıca, Alzheimer hastalığı, Multiple Skleroz (MS), felçli hastalar, şeker hastalığı gibi daha ciddi hastalıkların bir sonucu olarak da idrar kaçırma problemleri olabilir, bunların tedavileri ise ayrı bir konudur.

gebelikte idrar kaçırması, gebelikte idrar kaçırmak, gebelikte idrar kaçırmanın sebepleri , inkontinans, inkontinans nedir, inkontinans derneği, inkontinans tipleri, inkontinans ilaçları, inkontinans pdf , inkontinans nedenleri, inkontinans ne, inkontinans ppt , inkontinans tipleri ppt

İdrar Kaçıran Hastalarda Teşhis

Öncelikle hastanın idrar kaçırmasının tipi ortaya konur. Daha sonra jinekolojik muayene yapılarak mesane, mesane boynu, vajen ve rahimde sarkma olup olmadığı, özellikle daha önce geçirilmiş ameliyatlara bağlı idrar yollarından hazneye oluşan kanalcıklarla oluşmuş sürekli kaçaklar olup olmadığı araştırılır. Bilinen bir diğer gerçek de zorlanma tipi idrar kaçırmalarının genellikle rahim ve idrar kesesi sarkması ile birliktelik gösterdiğidir. Bu işlemlerden sonra hastanın idrar tahlili, iltihap açısından idrar kültürleri yapılır. Bu tetkiklerde anormal bulgu tespit edilirse uygun tedavi yapılır. Daha sonra hastanın idrar kaçırmasını gözlemek için mesaneye bir miktar sıvı verilerek veya sıkışması beklenerek ıkındırma ile idrar kaçırma gözle görülmeye çalışılır. İdrar kaçırmanın varlığını veya miktarını tespit edebilmek için ped testi denilen test yapılabilir.   Özellikle daha önce idrar kaçırma ameliyatı olmasına rağmen idrar kaçırmaya devam eden hastalar ve ameliyat yapılacak hastalarda daha ayrıntılı bir inceleme olan Ürodinamik İncelemeyapılır.

Bu işlem sırasında hastanın mesanesine yerleştirilen bir kateter ile su verilerek dolma, kaçırma ve işeme basınçları bilgisayar yardımıyla kaydedilir ve rakamsal ve grafik olarak yazdırılır. Ürodinami oldukça karmaşık ve pahalı bir test olması nedeniyle her hastaya uygulanması doğru değildir.   Ayrıca hastanın sürekli olarak karın içi basıncın arttıran örneğin öksürük yapan kronik akciğer hastalığı, kronik kabızlık, aşırı şişmanlık gibi problemleri varsa bunların da tedavisi gerekir.

İdrar Kaçırmanın Tedavi Şekilleri Nelerdir

Tedavide özellikle rahim sarkması da eşlik eden hanımlarda fizik tedavi uygulamaları, cerrahi yöntemler ve ilaç tedavileri bulunmaktadır. İdrar kaçırmanın derecesi ve hastanın sosyal yaşamına olan etkisi göz önüne alınarak en basitten en girişimsel yönteme kadar tedavide pek çok metot bulunmaktadır.

Tedavide ilk basamak mesane eğitimidir. Bu özellikle sıkışma tipi kaçırmalarda önemlidir. Sıkışmayı geciktirmek için tuvalete koşulmamalıdır. Ayakta durmalı ya da oturmalıdır. Perineye (apış arası) basınç uygulanır, karın kaslarını gevşetmek için solunum egzersizi yapılır.Eğer engel olunamıyorsa kaçırmayı önlemek için idrar yapılabilir. Saatli ve düzenli idrar yapma yanında normal idrar yaparken de idrarını tutma (durdurma) eğitimleri yapılmalıdır. İdrar kaçıran bir kimse zannedilenin tersine gece haricinde bol sıvı almalıdır. Bu kabızlığı önleyecektir. Lifli besinler alınmalıdır. Günlük idrar miktarı en az ortalama 1,5 lt olmalıdır.Normal bir kişi 4-6 kez gündüz ve bir iki kez de gece işeme yapar. Mesaneyi boşaltmak için, her işemede 300 mlt (bir-bir buçuk su bardağı kadar) idrar yapmak gereklidir. Hasta daha sık ve daha az miktarda tuvalete çıkarsa boşalma olmayabilir. Kola, kahve, çay, çikolata ve alkol idrar yapma ihtiyacını arttırabilir, sıkışmaya sebep olabilir, olabildiğince azaltılması uygun olur. İleri düzeyde idrar kaçırması olan ve fizik egzersizlerin yararlı olmadığı olgularda operasyona gerek duyulur. Hekim gerekli incelemelerden sonra hangi tip operasyonu yapacağına karar verir. Günümüzde yeni tekniklerin uygulanması ile zorlanma tipi idrar kaçırmalarda % 90’a yakın başarılı olunmaktadır.

Karından veya hazneden uygulanabilen bu operasyonlarda rahim ve idrar kesesi sarkmaları da varsa hepsi bir arada düzeltilir. Zor ameliyatlar değillerdir. Hatta günümüzde kadınlarda lokal anestezi ile dahi uygulanabilir. Vajenden yapılan bir küçük kesiden idrar kanalı bir gergisiz bant sayesinde karın katlarına asılır. Karında iki küçük kesiden (0.5 cm) başka hiç yara izi kalmaz.

Son Söz Olarak

Birçok kişi bu konuda gereksiz biçimde sessiz kalır. Doktora danışmaya ve gereken yardımı almaya utanır. Bazı kişiler bu durumun yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu olduğunu ve olası nedenlerinin ve tedavi seçeneklerinin bulunması yerine bu duruma katlanması gerektiğini düşünür. Oysa, enfeksiyonu kontrol altına almak için antibiyotik kullanmak ya da idrar akışını kontrol eden kasları güçlendirecek egzersizleri öğrenmek gibi basit tedaviler söz konusu olabilir. Gerek görülürse de operasyon yapılır.
Önemli olan hekime başvurmaktır.

, idrar kaçırma, idrar kaçırma,, hamilelerde idrar kaçirma, gebelikte idrar kaçırma uzman tv, gebelikte idrar kaçırma ne zaman başlar, gebelikte idrar kaçırma tedavisi, gebelikte idrar kaçırma nedenleri, gebelikte idrar kaçırma normal mi, gebelikte idrar kaçırma olur mu , 

 

Rahim Sarkması

Rahim Sarkması

Rahim Sarkması

Rahim Sarkması, rahim sarkması belirtileri, rahim sarkması ameliyatı, rahim sarkması ameliyatı izle, rahim sarkması neden olur, rahim sarkması tedavisi, rahim sarkması nedir, rahim sarkmasının belirtileri, rahim sarkması ameliyatı sonrası, rahim sarkması ameliyatı ne kadar sürer, rahim sarkması nedenleri,

rahim sarkması

rahim sarkması

 

Rahim sarkması cinsel organların, bu organları karın içersinde sabitleyen bağların özelliklerini yitirmesi nedeniyle aşağıya vajinaya doğru yer değiştirmeleridir.

Genellikle sadece rahim değil onun hemen önünde ve arkasında yer alan idrar torbası ve kalın barsağın son kısmı da rahimle birlikte sarkma gösterir. Normalde bu organlar kendilerini tutan bağların sayesinde ancak sınırlı olarak hareket edebilirler. Yaş ilerledikçe ve özellikle yapılan doğum sayısı arttıkça bu bağlar esnekliklerini kaybeder ve böylece genital organların vajina içine sarkmasına neden olabilirler. Bazen sarkma öylesine belirgindir ki, kadın vajina girişinde rahim ağzını eliyle hissedebilir. Hatta bazen rahim ihmal edilmiş vakalarda vaginanın dışına da çıkabilir. İdrar torbası sarkması vajina ön duvarına komşu olan idrar torbasının vajina içerisinde bombeleşmesine verilen isimdir. Bu durum da özellikle öksürme, hapşırma,ağır bir nesne kaldırma gibi karın içi basıncını artıran durumlarda kadının vajina içerisinde bombeleşen idrar torbasını eliyle hissetmesine neden olur. Bu şikayete, her zaman olmamak kaydıyla, genellikle idrar kaçırma da eşlik eder. İdrar kaçırma sorunu en hafif şekliyle yalnızca öksürme, aksırma ve ıkınma durumunda ortaya çıkar.

Sarkmanın şiddetinin artmasıyla birlikte gülme, cinsel ilişkide, hatta ayakta durma, gibi durumlarda da idrar kaçırma sorunu ortaya çıkar.  İdrar torbası sarkması ileri durumlarında idrar torbası ile uretra adı verilen idrarı torbadan dış ortama ileten boru arasında olması gereken açının bozulmasına ve böylece idrar kaçırma şikayetinin ortaya çıkmasına neden olur. En ileri ve oldukça ender görülen durumlarda idrar hiç tutulamaz ve idrar torbasına gelen idrar burada depolanmadan direkt olarak dışarı boşalır.  Rahim sarkması tek başına olduğunda kadının özellikle ayakta durduğunda, öksürdüğünde, hapşırdığında ve ıkındığında ağrı ve alt bölgede dolgunluk hissetmesine neden olur. Rektum (kalın bağırsağın son kısmı) sarkması ise vajina arka duvarıyla komşu olan rektumun vajinaya doğru bombeleşmesidir. Rektum sarkması çoğu durumda özel bir sorun yaratmamakla birlikte kabızlık sorunu yaşanmasına neden olabilir. Genital organlarda sarkma sorunu yaşayan kadınların diğer bir sorunu dazor doğumlarda ortaya çıkan yırtıkların vajinada genişleme şikayetine yol açmasıdır. Bu durum kadının eşiyle cinsel yaşamda sorunlar yaşamasına, çiftin eskisi gibi cinsel yaşamdan zevk alamamasına neden olabilir.

Genital organlarda sarkma özellikle çok sayıda ve zor doğum yapmış kadınlarda görülür. Uzun süren doğumlar genital organları yerinde tutan bağların uzaması, bazı bölgelerden yırtılması ve böylece organları yerinde tutma işlevlerinin azalmasıyla sonuçlanır. Sezaryan ile doğum yapmış olan kadınlarda ve hiç doğum yapmamış kadınlarda ise sarkma çok daha nadir görülür. Genital organ sarkmaları ender olarak tek başlarına görülürler. Sıklıkla rahim sarkması, idrar torbası sarkması ve kalın barsağın son kısmının sarkması ve idrar kaçırma şikayeti beraberce görülür.

Rahim Sakması Nasıl Teşhis Edilir

Genital organ sarkması hiçbir sorunu olmayan bir kadında tesadüfen saptanabileceği gibi sıklıkla idrar kaçırma veya “alt bölgede dolgunluk hissi” yaşayan bir kadının jinekolojik muayenesi esnasında sarkmanın kolaylıkla görülmesiyle konur.

Rahim Sarkması Tedavi Yöntemleri

Rahim sarkmasının tedavisi kadının yaşına, hastalığın derecesine, kadının genel sağlık durumuna ve daha sonra çocuk doğurmak isteyip istemediğine göre değişir. İleride bu problemin gelişmesi düzenli Kegel egzersizleri denilen vajina etrafındaki ve perine kasları kasma egzersizleri yapılarak kısmen de olsa engellenebilir.Ailesini tamamlamış bir kadında genital organ sarkması durumunda uygulanan tedavi şekli genellikle rahimin vajina tarafından çıkarılması ve ön ve arka vajina duvarlarındaki fazlalıkların çıkarılarakvajina daraltılması şeklindedir. Vajen daraltma operasyonu geçiren kadınlar eğer gebe kalılarsa normal doğum yerine sezeryan olmaları gerekir.

İdrar kaçırma sorununun tedavi edilmesi için daha farklı ameliyat tekniklerinin kullanılması gerekebilir. Bu konuda detaylı bilgi sitemizde mevcuttur

Üreme çağındaki ve halen doğum yapmayı düşünen ya da ailesini tamamlamış olsa bile rahim alınmasını kabul etmeyen bir kadında ise rahim alınmaksızın yalnızca ön ve arka vajina duvarlarındaki fazla doku alınarak genişlemenin tamiri yani vajinanın daraltılması yoluna gidilir.  Böylelikle doğum sonrası vajina genişlemesi yakınması olan kadınların şikayetleri azalacak ve cinsel yaşamdan da eskisine oranla daha fazla tatmin sağlanacaktır.

Vajina daraltılması operasyonuna tıpta vajinoplasti adı verilir. Vajinoplasti konusunda daha fazla bilgi sitemizde mevcuttur.

Belirgin rahim sarkması durumunda karın yoluyla rahimi yerinde tutan bağlara ulaşılarak bu bağların yukarı çekilmesi ve böylelikle rahimin alınmaması mümkündür. Ancak yukarı çekme operasyonlarının çok da uzun ömürlü olmadığı bilinmelidir. Yapılan operasyonun tipine ve yapan cerrahın tekniğine bağlı olarak 3-5 yıl içersinde tekrarlama riski ortaya çıkabilir. Çok nadiren çocukları olmasına rağmen rahiminin alınmasını istemeyen veya başka çocuk doğurmak arzusunda olan bayanlarda ya da rahim alınması operasyonunu dahi kaldıramayacak kadar yaşlı ve genel durumu kötü hastalarda operasyon yerine pesser adı verilen ve vajinaya yerleştirilerek rahimi destekleyip yukarda tutan cihazlar da kullanılabilir ama bu tür tedaviler çok özel durumlarda uygulanmaktadır.

Günümüzde ailesini tamamlamış bayanlarda çocuk taşımaktan öteye bir fonksiyonu olmayan rahimin alınması sarkmalarda uygulanacak en akılcı tedavi şeklidir. Rahim alınması hakkında daha detaylı bilgi sitemizde mevcuttur.

 

Rahim Sarkması, Rahim Sarkması,  rahim sarkması nedenleri ve tedavisi, rahim sarkması neden olur gebelik, rahim sarkması nedeni, rahim sarkması neden oluşur, rahimde sarkma neden olur, rahim sarkmasi ve nedenleri rahim sarkması kansere neden olurmu, rahim ağzı sarkması neden olur, 

Hamilelikte Günlük Beslenme

Hamilelikte Günlük Beslenme

Hamilelikte Günlük Beslenme

hamilelikte günlük beslenme, hamilelikte günlük beslenme listesi, hamilelikte günlük beslenme tablosu, hamilelikte günlük beslenme planı, hamilelikte günlük beslenme nasıl olmalı, hamilelikte günlük beslenme nasıl olmalıdır, hamilelerin günlük beslenme listesi, hamilelerin günlük beslenmesi,

hamilelikte günlük beslenme

hamilelikte günlük beslenme

Hamile annemizin beslenmesindeki amaç, hamileliğin kendi fizyolojik gereksinimlerini karşılayarak vücudundaki besin öğeleri yedeğini dengede tutmak, bebeğin normal büyümesini ve salgılanan sütün gerektirdiği enerji ve besin öğelerini tam olarak karşılamaktır.

Gebelikte Alınması Gereken Enerji ve Besin Öğeleri

Gebelik öncesinde normal ağırlıkta olan bir anne adayının gebeliği süresince ayda ortalama 1 kg ağırlık kazanması istenir. Genellikle ilk 3 aylık dönemde ağırlık kazanımı çok azdır, zamanla artış gösterir. Toplam 9-12 kg ağırlık kazanımı gereklidir. Anne adayının, normal enerji gereksinimine ek olarak ilk 3 ayda günde 150 kkalori, 4-9 ay arasında ise günde 300 kkalori daha ek olarak alınmalı, normal vücut ağırlığına ayda ek olarak 1-1,5 kg eklenmesi önerilir. Gebelik başlangıcında normal ağırlığından şişman olan anne adayının fazla ağırlık almasına gerek yoktur. Yemekler genellikle 3 öğünde tüketilir. Gebeliğin ilk döneminde öğün sayısı arttırılarak öğündeki yemek miktarı azaltılabilir.

Gebelikte Beslenme  Önerileri

Etler haşlama veya ızgara olarak tüketilmeli, süt ve türevleri yağsız, kaymaksız, diet ( light) olarak tercih edilmelidir. Sebze ve meyveler en doğal şekliyle olmalı ve meyveler mümkünse kabuklu olarak tercih edilmelidir. Kuru baklagillerin tüketimi de hafta da 2-3 defa tavsiye edilir.

Hamilelikte Önere Bileceğimiz  Bazı Besinler

Hamilelikte Sabah Kahvaltı Beslenme Örneği

1 Su bardağı süt (az şekerli, kalsiyumdan zenginleştirilmiş) 1 yumurta veya 1 kibrit kutu kadar beyaz peynir 2 dilim ekmek 1 yemek kaşığı kadar pekmez, bal veya reçel 1 adet meyve

Ara Öğünlerde

1 Porsiyon meyve

Hamilelikte Öğle Beslenme Örnek Menü

60-90 gram etli yemek ( bu 3 köfte şeklinde ve ya sebzeli olarak pişirilebilir.) Veya kuru baklagiller yemeği 1 porsiyon pilav veya makarna 1 küçük kase yoğurt 1 dilim ekmek 1 porsiyon meyve

Ara Öğünlerde

1 bardak süt veya sütlü kek veya sütlü muhallebi 1 porsiyon meyve

Hamilelikte Aklam Beslenme Örnek Menü

1 kase çorba 60 gr et veya sebze yemeği Mevsim salata 1 dilim ekmek 1 porsiyon meyve

Hamilelikte Yatmadan Önce Beslenme Örnek Menü

1 bardak süt veya 1 küçük kase yoğurt

4:33

hamilelikte günlük beslenme,gebelikte günlük beslenme nasıl olmalı, gebelikte günlük beslenme menüsü, gebelikte günlük beslenme tablosu, gebelikte günlük beslenme takvimi, gebelik gunluk beslenme, gebelikte günlük yemek listesi, gebelerde günlük beslenme listesi, gebelik günlük beslenme, gebelik günlük beslenme listesi, hamile gunluk beslenme, hamilelik günlük beslenme listesi, hamilelik gunluk beslenme, hamile günlük yemek listesi, hamile kadının günlük beslenme listesi, hamile kadın günlük beslenmesi, hamilelik günlük beslenme programı, hamilelik günlük beslenme, gebelikte günlük beslenme listesi, gebelikte günlük beslenme programı, gebelikte günlük beslenme tablosu, gebelikte günlük beslenme menüsü, gebelik gunluk beslenme, gebelikte günlük beslenme nasıl olmalı, hamile günlük beslenme listesi, hamile günlük beslenmesi, gebelik günlük beslenme, hamilelik günlük beslenme listesi, hamilelerin günlük beslenme programı,

Lohusalık Dönemi

Lohusalık Dönemi

Lohusalık Dönemi

lohusalık dönemi, lohusalık sendromu, lohusalık nedir, lohusalıkta kanama, lohusalık ne kadar sürer, lohusalık dönemi, lohusalık ne zaman biter, lohusalıkta beslenme, lohusalıkta cinsellik, lohusalıkta gaz yapan yiyecekler , lohusalık dönemi nedir, lohusalık döneminde beslenme, lohusalık döneminde cinsel ilişki, lohusalık döneminde dikkat edilmesi gerekenler, lohusalık döneminde beslenmenin önemi, lohusalık döneminde namaz , lohusalık döneminde cinsellik, lohusalık döneminde kanama, lohusalık döneminde bakım, lohusalık dönemi, lohusalık dönemi sorunları, lohusa sorunları, lohusa yorgunluğu, lohusa Sırt ve bel ağrıları, lohusa Yara ve dikiş problemleri, lohusalık debresyon bunalım, lohusalıkta meme ve emzirme, lohusalıkta bağırsak problemi, lohusa idrar kaçırma, lohusa halsizlik,

 

lohusa dönemi

lohusalık dönemi

 

Bebek sahibi olmak anne ve babayı sevinç, mutluluğa boğar. Tabiki bunun yanı sıra kadın için lohusalık dönemi , sorunları, sıkıntıları ve sorumlulukları da beraberinde getirir. Çocuk doğar doğmaz tüm dikkatler çocuk üzerine yoğunlaşır. Kadın için fizyolojik ve ruhsal farklılıklar doğumdan sonraki ilk bir yılda daha fazla yaşanabilir. Lohusalık döneminde lohusaların yaşayabilecekleri sıkıntılar ve bu dönemde yapılması gerekenleri biliyor musunuz ?

Lohusalık Döneminde Yaşanan Sorunlar

Lohusalık olarak adlandırılan doğum sonrasındaki dönemde, annenin yaşadığı sıkıntılar ve rahatsızlıklar aşağıdaki gibidir. Bu sorun ve sıkıntılar anneden anneye farklılık göstersede genelde tüm lohusaların yaşadığı ortak durumlardır. Lohusalar üzerinde yapılan bir araştırmada lohusaların doğumdan sonraki ilk 6 ay içinde yakınmaları araştırılmış ve aşağıdaki neticeler elde edilmiştir.

 • %69 Yorgunluk
 • %44 Sırt ve bel ağrıları
 • %21 Yara ve dikiş problemleri
 • %18 Partnerleri ile diyalogunda problemler
 • %17 Depresyon ( Bunalım ) ( Eğer annenin rahat ve huzurlu ve keyifli , umutlu, güvenli olması sağlanamazsa, lohusada doğum sonrası depresyonu oluşabilmektedir.)
 • %17 Meme ve emzirme problemleri
 • %13 Barsak problemleri
 • %11 İdrar kaçırma problemleri
 • %11 Vücut direncinin düşmesi ve ona bağlı öksürük, nezle gibi problemler
 • %8 Hamilelikten korunma sorunları

Kadınların çoğu (%94′ü) bu sorunların bir veya birkaçını aynı zamanda yaşamaktadırlar.

Lohusalıkta Yorgunluk ve Halsizlik

Yorgunluk ve halsizlik Yorgunluk ve halsizlik lohusaların ¾’ini etkilemekte ve milletçe arasında zor çocuk diye tabir ettiğimiz; sık sık ağlayan, çok az uyuyan, beslenmede sorun yaşayan bebekler anne adaylarımız için çok daha zordur . Lohusaların bu dönemde kendilerine zaman ayırmaları çok zordur . Bu dönemde bebeğe 1-2 saat olsa dahi bakabilecek bir destekçi veya ev işlerinizde size destekçi olacak birilerini bulun. Bir destekçi sizin dinlenmeniz açısından çok önemlidir . O evle ilgilenirken siz de bebeğinizle ilgilenin.

Bebek uyuduğunda siz de uyuyun. Yapabildiğiniz kadar dinlenin ve gevşeyin. Vücudunuzda büyük değişimler oldu . Çok yorgunsunuz . Doğumun heyecanı ve bebeğinize nasıl bakacağınız esasen sizi yıprattı. Kendiniz ve çocuğunuza yararlı olacak taze bir tutumu ve davranışı fakat dinlendikten sonra kazanabilirsiniz. Haftada en az bir gece tam uykunuzu almanız sizin ruhsal ve fizyolojik durumunuz için çok daha iyi olacaktır. Evden çıkın, yemeğe gidin, arkadaşlarınızı ziyaret edin. Sosyal yaşamdan uzaklaşmamak size iyi gelecek , kendinizi iyi hissettirecektir.

Lohusalık Ağrıları

Ağrılar Eğer sırt ağrılarınız fazla veya azalmıyorsa, gerinme egzersizleri ağrılarınızın azalmasını sağlayacaktır. Basur tedavisinde ise doktor kontrolünde diyet veya ilaç tedavisiyle soruna çözüm bulunacaktır.

idrar Kaçırma

İdrar kaçırma şikayetleri de uzun sürebilir. Üstelik 7-9 aya kadar süren idrar kaçırma şikayetleri olan lohusalar mevcuttur. Lohusaların çoğu bu konuda çekindiği için doktorlarına başvurmamaktadır. İdrar kaçırma konusunda ilgilenen merkezler tarafından gereken tıbbi müdahale yapılabilir.

Lohusalıkta Kabızlık

Kabızlık şikayeti de sık karşılaşılan semptomlardan biridir. Üstelik bazı lohusaların büyük tuvaletlerinde de kaçırma şikayetleri söz konusu olabilir . İlaç tedavisi ile çözüm bulunamıyorsa cerrahi konsültasyon istenebilir.

Lohusalıkta Göğüslerde Acı ve Ağrı

Göğüslerde acı ve ağrı Memeler doğumundan bir kaç gün sonra süt ile dolar. Bu dolgunluk bir kaç gün sürebilir. Emzirmenin başlangıcında memeler acıyabilir. Çocuk doğru emiyorsa bu acı giderek azalır ve çocuk emdikçe tümüyle geçer. Çocuk memelerdeki sütü boşaltacak şekilde sık sık emzirilirse, memelerde süt birikimine bağlı anneyi rahatsız edecek şişlikler kızarma ve ağrı olmaz.

Olduğu takdirde sütü boşaltmak, emzirmeden önce sıcak su ile pansuman veya banyo yapmak emzirdikten sonra memelere soğuk su ile pansuman yapmak , ılık banyo veya havlu dolgunluk şikayetlerini azaltır. Ayrıca destekleyici sütyenler destekçi olur . Eğer biberon ile besliyorsanız memeyi sıkarak uyarmayın.

Lohusalık Döneminde Şahsi Bakım

Lohusalıkta

Bu dönemde temizlik hem sizin aynı zamanda bebeğiniz için önemlidir . Eğer kadın sütü veriyorsanız her defasında ellerinizi yıkayın. Memelerde yara olduysa, önce biraz sıkarak sütü çıkarın ve bunu memenin üzerine yayıp kurutun. Sıkı olmayan bir destekleyici sütyen giyin. Meme ucunu temiz suyla yıkayın. Sabun, lanolin veya diğer kremleri kullanmayın.

lohusalık dönemi, lohusalık dönemi sorunları, lohusa sorunları, lohusa yorgunluğu, lohusa Sırt ve bel ağrıları, lohusa Yara ve dikiş problemleri, lohusalık debresyon bunalım, lohusalıkta meme ve emzirme, lohusalıkta bağırsak problemi, lohusa idrar kaçırma, lohusa halsizlik,

Hafta Hafta Lohusalık

Hafta Hafta Lohusalık

Hafta Hafta Lohusalık

 hafta hafta lohusalık , lohusalık dönemi nedir, lohusalık döneminde beslenme, lohusalık döneminde cinsel ilişki, lohusalık döneminde dikkat edilmesi gerekenler, lohusalık döneminde beslenmenin önemi, lohusalık döneminde namaz, lohusalık döneminde cinsellik,lohusalık döneminde kanama, lohusalık döneminde bakım

hafta hafta lohusalık

hafta hafta lohusalık

Lohusalık Dönemi

Lohusalık dönemi doğumdan sonraki 6 haftayı kapsar. Bebeğin anneden doğduğu andan bu yana başlar ve 6 haftanın sonunda lohusalık dönemi sona erer.
Bu dönem esasında kontinü devam eden ve hamilelik etkisiyle oluşan değişimlerin tekrar eski hamilelik öncesi haline döndüğü dönemdir . Hafta hafta ayırmak pratik olabilir fakat haftadan haftaya geçişler keskin sınırlarla belli olmayabilir. Lohusalığın ilk 24 saati , ilk haftası, ve ilk 3 haftası ayrıca önemli ve dikkat edilmesi gereken dönemlerdir.
İlk 24 saat:Doğum sonrası en kritik dönemdir .Bu dönem hayati komplikasyonların en sık olduğu ve doktor müdahalesinin en gereken olduğu dönemdir . Normal, dikişli doğum ya da sezeryan doğumu için dikkat edilmesi gereken çok önemli unsurlar vardır.

Normal dikişsiz doğumda eğer bebek doğum kanalını geçerken derindeki damarları yırtmışsa derin hematomlar denen kan birikmeleri oluşabilir. Bu iç kanamalar yaşamı tehdit edici olabilir . Rahim yırtılmaları çok şiddetli kanamalara yol açabilir . Normal dikişli doğumlarda bunlara ilaveten dikiş yerinde kanamalar ve açılmalar olabilir . Sezeryan doğumlarında ise rahimden ya da ameliyatta açılan ve sonra dikilen karın katları arasından kanamalar olabilir . Bu gibi durumlar ilk 24 saatte mutlak surette acil müdahale gerektirir ve çoğu hayat kurtarıcıdır.

Lohusalık Dönemi 1. Hafta

Bu dönem lohusalığın kritik dönemlerindendir. Kadın hem doğumun izleriyle hemde bebek bakımıyla uğraşmak zorundadır. Rahim doğum sorası halen normal hacmine göre çok büyüktür genellikle göbek hizasında ya da biraz üzerinde hissedilir. Zaman zaman özellikle süt verme esnasında kasılarak ağrılara yol açabilir . Memelerde bebek emdikçe gittikçe çoğalan süt yapımı oluşur. Bu süt bebeği beslemede mucizevi bir role sahiptir ve bebek için bundan başka hiçbir şeye ihtiyaç ve gereksinim yoktur.

Eger göğüsler tam olarak boşaltılmazsa süt ateşi denen ve 38.5 dereceye varan ateşler oluşabilir. Zararsızdır fakat sorun yaratır. Meme abselerine de yol açabilme potansiyeli vardır. Vagina bakımı bu dönem çok önemlidir . Vaginadan kanlı akıntı gelmeye devam eder . Buna löşi denir. Normalde rahatsız edici bir kokusu yoktur. Fakat enfeksiyon etmenlerinin yerleşmesine son derece uygundur. Bu sebeple doğum sonrası bazen antibiyotik kullanımı ve vagenin özellikle epizyotomi denilen dikişde varsa antiseptiklerle temizlenmesi önemlidir . Enfeksiyon oluşursa bu çok ciddi sıkıntılara yol açabilir .

Özellikle kırsal kesimde ebe doğumu ile evde yapılan doğumlarda enfeksiyon çok ciddi bir sorundur . Halk arasında al basması denen esasında doğum sonrası enfeksiyonu olan bu durumda ateş 40 dereceleri bulabilir ve ölümler olabilir .Fakat sağlık kurumu doğumlarında bu sorunla çok ender karşılaşmaktayız. Sezeryan doğumundan sonra ilk hafta için dikiş yerlerine özellikle dikkat etmek gerekir.

Ameliyatı yapan hekimin tavsiyelerine uyulmalı ve ilk haftanın sonunda mutlaka kontol edilmelidir. Bu haftadanın sonuna doğru rahim göbek hizasının altına doğru inmiş olur . Sezeryanlar 3-4 gün normal doğumlar 1-2 gün sonra duş alabilir. Duş aşırı sıcak olmamalı ve mutlaka yanınızda bir olmak koşuluyla alınmalıdır. Sezeryanlar için dikiş yerleri korunmalı ve enfekte olmamasına dikkat edilmelidir.

Lohusalık Dönemi 2. Hafta

İlk haftayı atlattıktan sonra işler daha kolaydır. Önemli komplikasyonların çoğu atlatılmış olup vaginal kanlı akıntının devam etmesi dışında kadın daha rahattır. Dikişler büyük oranda iyileşmiştir. Fakat tam iyileşme 3 haftanın sonunda olur . Bu sebeple dikişlerin korunmasına özen göstermeye devam etmek gerekir. Lohusalık dönemi annenin aldığı kiloların 2/3 ünü verdiği dönemdir .

Bunun neredeyse tamamına yakını ilk 2 haftada verilir. Yani Başka Bir Deyişle 15 kilo almış olan bir gebe doğumdan sonra ilk 2 haftada bunun 10 kilosunu vermiş olur . Bu tabiiki kural olmayıp tahmini tahminlerdir.Bu haftada kadın daha rahat eder ve evden çıkp gezmelere gidebilir. Bu şehir içi olup 3 hafta tamamlanmadan 2 saatten daha uzun yolculuklara izin verilmez.

Rahim göbek altında ve pubis kemiğinin üzerinde hissedilmeye devam eder . Gelen akıntı daha az kanlı fazladan mukusludur. Bu akıntı rahmin küçülmesi ve tekrar eski boyutlarına dönebilmesi için gereken bir akıntıdır. Süt vermek rahmin daha hızlı küçülmesi ve karın estetiği açısından çok yararlıdır . Bu dönemde rahatça banyo yapılabilir. Yeme içme konusunda daha az kısıtlama vardır. Ciselliğe izin verilmez.

Lohusalık Dönemi 3. Hafta

Bu dönemde rahim iyice küçülmeye başlar. Bu haftanın sonuna doğru pubis kemiği hizasına kadar gerileyebilir. Löşi gittikçe kandan arınarak daha çok mukuslu akıntı haline gelir . Kadın ve çocuk artık önceki dönemlere göre çok daha rahattır. Saç boyatılabilir. Bu haftanın en önemli özelliği annenin artık doğum etkilerini geride bıraktığı ve cinsellik dahil normal yaşıntısına dönmeyi iyice arzuladığı bir döneme girmiş olmasıdır.

 

hafta hafta lohusalık dönemi, lohusalık dönemi nedir, lohusalık döneminde beslenme, lohusalık döneminde cinsel ilişki, lohusalık döneminde dikkat edilmesi gerekenler, lohusalık döneminde beslenmenin önemi, lohusalık döneminde namaz, lohusalık döneminde cinsellik,lohusalık döneminde kanama, lohusalık döneminde bakım

6 Aylık Gebelik Hamilelik

6 Aylık Gebelik Hamilelik

6 Aylık Gebelik Hamilelik

6 aylık gebelik hamilelik, 6 aylık gebelik, uzman tv, 6 aylık hamile,  kadınlar kulübü, altı aylık gebelik hamilelik,  6 aylık hamilelik,  gebeliğin 6. ayı,  6 aylık hamile karnı,

6 Aylık Gebelik Hamilelik 21. Hafta Bebek Gelişimi

Bebeğiniz tahmini 18 cm. boyunda ve 290 gr. ağırlığındadır. Bebeğinizin beden yağı gelişimi devam eder . Büyüme hızı biraz yavaşlar ancak sindirim gibi uzuv (organ) sistemleri gelişmeye devam eder. Verniks kazeoza olarak adlandırılan tabaka, bebeğin yağ bezleri tarafından üretilir ve vücudunu amniyon sıvısı içerisinde narin yumuşak tutmaya fayda . Belli Bir Süre Geçici dişlerin tomurcukları oluşmaya başlar.

6 Aylık Gebelik Hamilelik 21. Haftasında Anne vücudundaki Değişiklikler

21 Haftalık gebe Kadın adayı : Arkadaşlarınız, akrabalarınız ve üstelik dışarıdan yabancılar dahi gebe olduğunuzu artık görebilir. Rahminiz göbek deliğinizin alt kısmında genişlemeye başlar. Hamileliğin bu haftasına kadar muhtemelen 4.5 – 6.5 kg . kadar almış olacaksınız.

21. Haftanın Tüyosu

Şayet hiç doğum yapmadıysanız, doğum kurslarını araştırabilirsiniz. Doğum tecrübelerinden istifade edebilirsiniz.

 

21 haftalık gebelik hamilelik, uzman tv, gebeliğin . haftası, uzmantv, gebelikte . hafta, haftalık hamilelik gebelik, haftalık bebek, uzmantv, bebeğim haftalık, haftalık hamileyim, haftalık gebeyim, haftalık bebek görüntüsü, haftalık kız bebek ultrason görüntüsü, haftalık erkek bebek ultrason görüntüsü haftalık ultrayon görüntüsü, bebek, gebeliğin, hamileliğin, gebe, gebe, video, izle, videosu, cinsel, normal doğum, anne, karnında, gelişimi, görünürmü, çocuk,

21 Haftalık ikiz Ultrason

24 haftalık gebelik hamilelik, uzman tv, gebeliğin . haftası, uzmantv, gebelikte . hafta, haftalık hamilelik gebelik, haftalık bebek, uzmantv, bebeğim haftalık, haftalık hamileyim, haftalık gebeyim, haftalık bebek görüntüsü, haftalık kız bebek ultrason görüntüsü, haftalık erkek bebek ultrason görüntüsü haftalık ultrayon görüntüsü, bebek, gebeliğin, hamileliğin, gebe, gebe, video, izle, videosu, cinsel, normal doğum, anne, karnında, gelişimi, görünürmü, çocuk,

24 Haftalık 3 Ultrason

23 Haftalık Bebek

23 Haftalık Bebek

6 aylık hamile karnı, 6 aylık hamilelik, 6 aylık hamilelikte kaç kilo alınır, 6 aylık hamilelikte cinsellik, 6 aylık hamileyim, 6 aylık hamile kaç kilo almalı, 6 aylık hamile kadın, 6 aylık hamilelikte beslenme,

6 Aylık Gebelik Hamilelik 22. Hafta Bebek Gelişimi

Bebeğiniz tahmini 19 cm. boyunda ve 348 gr. ağırlığındadır. Bebeğinizin adaleleri (kasları) geçen her hafta güçlenmektedir. Kaşları ve göz kapakları gelişmiştir. Kendisi oldukça hareketlidir ve sese, ritme ve müziğe reaksiyon (tepki) verdiği için onunla konuşabilir veya ona şarkı söyleyebilirsiniz. Doğumdan sonra aynı ses tonu onu sakinleştirecektir.

6 Aylık Gebelik Hamilelik 22. Haftasında Anne vücudundaki Değişiklikler

Rahminiz büyümeye devam eder ancak muhtemelen kendinizi artık çok daha iyi hissediyor olacaksınız. Artık sabah bulantılarından eser kalmayacaktır ve karnınız henüz sizi rahatsız edecek kadar büyük değildir. Halen bacak ve ayak krampları veya diz ve ayaklarda şişkinlik yaşıyor olabilirsiniz.

22. Haftanın Tüyosu

Krampı azaltmak için kalsiyum ve potasyum tüketimini arttırın. Yatmadan önce bir bardak süt için veya greyfurt, portakal veya muz gibi potasyum zengini besinler tüketiniz.

6 aylık hamile kadın görüntüsü, aylık gebelik görüntüleri, 6 aylık gebelik kaç haftalıktır, 6 aylık gebelik gelişimi, testler, gebeliğin 6.ayında cinsel ilişki, gebeliğin 6.ayı uzman tv

6 Aylık Gebelik Hamilelik 23. Hafta Bebek Gelişimi

Bebeğiniz tahmini 20 cm. boyunda ve 450 gr. ağırlığındadır. Vücudu yeni doğmuş bir bebekteki gibi daha orantılıdır ancak cildi halen buruşuktur zira doğuma kadar kilo almaya devam edecektir. Vücudunu kaplayan lanugonun rengi koyu renge dönüşebilir.

6 Aylık Gebelik Hamilelik 23. Haftasında Anne vücudundaki Değişiklikler

Artık karnınız belirgin durumdadır . Muhtemelen 5 – 6 kilo kadar almış olacaksınız. Şeffaf veya sarımsı renkteki vajinal akıntılar genelde hamilelik süresince artış gösterir. Akıntıların rengi ve kokusundaki önemli değişikliklerde doktorunuza bilgi verin zira böylesine bir durum, enfeksiyon belirtisi olabilir . Halen sırtınızda çok az ağrı yaşıyor olabilirsiniz. Uzanmak, masaj yaptırmak veya bölgeye sıcak kompres uygulamak sizi rahatlatabilir.

23. Haftanın Tüyosu

Cildiniz gerilmeye devam ettikçe daha çok kuruyacak ve kaşınacaktır. Losyon veya kremlerle cildinizi nemli tutun.

6 aylık gebelik uzman tv, 6 aylık gebelikte bebek hareketleri, 6 aylık gebelikte bebeğin kilosu, 6 aylık gebelik ultrason görüntüleri, 6 aylık gebelikte bebek kaç kilo olmalı, 6 aylık gebelikte cinsellik,

6 Aylık Gebelik Hamilelik 24. Hafta Bebek Gelişimi

Bebeğiniz tahmini 21 cm. boyunda ve 540 gr. ağırlığındadır. Hastalıklarla ve enfeksiyonla savaşmak için akyuvar üretimi başlar. Şayet henüz bebeğinizin hıçkırıklarını hissetmediyseniz, bazı ani hareketleri hissediyor olacaksınız.

6 Aylık Gebelik Hamilelik 24. Haftasında Anne vücudundaki Değişiklikler

Bu ay süresince her hafta 450 gr. kadar kilo artışı yaşayacaksınız. Hamileliğin 22 – 28. Haftaları arasında gebeliğe ilişkili diyabet tespiti için glikoz taraması yapılacaktır.

24. Haftanın Tüyosu

Baba adayı, kulağını karnınıza koyarak bebeğinizin kalp atışlarını duyabilir.

6. ayında karın ağrısı, gebeliğin 6. ayında kaç kilo alınır, gebeliğin 6. ayında mide bulantısı, gebeliğin 6.ayında bebek hareketleri, gebeliğin 6.ayında yapılan

6 Aylık Gebelik Hamilelik 25. Hafta Bebek Gelişimi

Bebeğiniz Gelişmekte olan bebeğiniz artık tahmini 22 cm. boyunda ve 680 gr. ağırlığındadır. Cilt artık transparan görünümden daha koyu bir görünüme ulaşır. Bebeğinizin pozisyonuna ilişkili olarak stetoskop yardımıyla veya birinin kulağını karnınıza dayayarak bebeğin kalp atışları duyulabilir.

6 Aylık Gebelik Hamilelik 25. Haftasında Anne vücudundaki Değişiklikler

Rahminizin gelişmesi ile birlikte karnınızın yanlarına doğru da enlemesine büyür. Artan kan akışı, kabızlık, sindirim problemi ve mide yanması nedeni ile hemoroit problemi yaşayabilirsiniz.

25. Haftanın Tüyosu

Hemoroiti azaltmak için cadı fındığı veya buz torbası uygulayın veya ılık suya oturun. Reçetesiz satılan fitilleri ve/veya ilaçlı mendiller de kullanabilirsiniz. Laksatif veya mineral yağı kullanmayın.

hamileliğin 6. ayında beslenme, hamileliğin 6. ayında kasık ağrısı, hamileliğin 6. ayında cinsellik, hamileliğin 6. ayında bebeğin kilosu, hamileliğin 6.ayında karın ağrısı, hamileliğin

Gebeliğin 6. Ayında Rahminizdeki Değişiklikler

Altıncı haftanın sonlarına doğru bebeğiniz tahmini 30 cm. boyunda ve 900 gr. ağırlığındadır. Cildinin rengi kırmızımsı ve buruşuktur. Damarlar cilt üzerinden görünebilir. Bebeğinizin el ve ayak parmak izleri görülebilir. Göz kapakları bölünmeye ve gözler açılmaya başlar.

Erken doğumlarda, 23. haftadan sonra yoğun bakım birim ünitesi ile bebeğinizin hayatta kalma şansı vardır.

6 aylık gebelik hamilelik, 6.ayında nasıl beslenmeli, hamileliğin 6 ayında bebek hareketleri, hamileliğin 6. ayında kaç kilo alınmalı, hamileliğin 6.ayında yapılması gerekenler, gebeliğin 6.ayında cinsellik, gebeliğin 6 ayında beslenme, gebeliğin

Amniyosentez – Amniosentez

Amniyosentez – Amniosentez

Amniyosentez – Amniosentez

amniyosentez, uzman tv amniosentez, kadınlkar kulübü, amniyosentez riskleri, melekler mekanı,  amniyosentez alternatifi, amniyosentez yaptıranlar, amniyosentez sonrası, amniyosentez fiyatı, amniyosentez kaçıncı haftada yapılır, amniyosentez yerine kan testi, amniyosentez sonuç olumsuz çıkanlar, amniyosentez sonrası gebeliğin sonlandırılması, amniosentez testi, amniyosentez sonrası, amniyosentez fiyatları, amniyosentez riskleri, amniyosentez yaptıranlar, amniyosentez sonucu, amniosentez iğnesi, amniyosentez sonuçları, amniosentez riski

amniyosentez

Amniyosentez, bebeğinizin içerisinde bulunduğu sıvıdan iğne yardımıyla bir miktar misal alınarak incelenmesi anlamına gelir . Bu sıvı içerisinde bebeğinizin gelişimi ile ilgili önemli bilgilendirmeler getirecek ispatlar vardır.

Amniyosentez uygulaması, geçmiş senelerde fazla miktarda bulunan amniyon sıvısını azaltmak, bebeğin iyilik durumunu araştırmak, sonraki senelerde ise kan uyuşmazlığı ile ilgili bebeğin durumunu kontrol etmek amacıyla uygulanırken; son zamanlarda , genetik anomalilerin tespitinde kullanılan en geçerli testlerden biridir.

İşlem esasında basit bir uygulamadır fakat yine de mutlaka bu konuda deneyimli bir doktor tarafından yapılmalıdır. Erken hamilelik haftalarında düşük rizikosu daha çok olacağından tercih edilmez. Kadın ultrason masasına sırt üstü yatırılır ve karnın steril olması sağlanır. İşlem çoğunlukla bir doktor ve bir yardımcı tarafından yapılır. Ultrason yardımıyla bebeğin kadın karnındaki pozisyonu dikkatlice takip edilirken iğne aynı zamanda göbeğin uygun bir yerine yerleştirilir.

İğne önce karın katmanlarını sonra rahim kasını geçerek amniyo kesesine doğru itilir ve iğnenin ucunda bulunan bir enjektör yardımıyla bebeğin amniyo sıvısından bir miktar alınır. Alınan sıvı laboratuar ortamında ayrıştırıldıktan sonra bebekten bu sıvıya karışan hücreler besi yerlerinde üretilir ve incelenerek genetik olarak bir anormalliği olup olmadığına bakılır.

İşleme bağlı düşük, enfeksiyon, su kesesinin açılması, plasenta veya kordonun zedelenmesi, erken doğum rizikosu , alınan sıvıdan istenildiği gibi hücre üretilememesi, sıvı almak için kullanılan iğnenin bebeğe zarar vermesi gibi riskler teorik olarak söz konusudur. Fakat bu rizikoların ihtimali uzman bireylerin elinde % 1 ‘den fazla değildir. Amniosentez gerekli olduğu durumlarda yararlı neticeleri ile henüz yerine bir başka testin olmadığı vazgeçilmez bir analiz yöntemidir . Test için hiçbir ön hazırlık gerekmez. Karından iğne yardımıyla rahme ulaşmak acı veren bir durum değildir. İşlem lokal anesteziye dahi gerek duyulmadan yapılır. Hasta uygulama sonrasında yarım saat kadar dinlendirilir.

amniyosentez sonuçları genelde nasıl çıkar, amniyosentez sonuçları ne zaman çıkar, amniyosentez sonuçları kaç günde çıkar, amniyosentez sonuçları kesin mi, amniyosentez sonuçları kesin midir, amniyosentez sonuçları güvenilir mi, amniyosentez test sonuçları, amniyosentez sonuçlarını alanlar, amniyosentez sonuçları nasıl olmalı, amniyosentez sonucu güvenilir mi

Amniyosentez Sonuçları Güvenilir mi

İyi bir laboratuar tarafından değerlendirildiğinde neticelere % 99.9 güvenilebilir. Normal çıkan bir kromozom analizinin hatalı olma payı çok düşüktür. Anormal bir durum oluştuğunda ise kimi zaman KS (kordosentez) gibi bir yöntemle bu sefer bebekten kan örneği alınarak anormal durumun doğrulanması gerekebilir.

[sociallocker]Tanıda sorun yaratanlar kromozomlarda inversiyon, translokasyon, veya mozaik gibi anormal durumlardır. Bunlar saptandığında doğacak bebeğin bundan nasıl etkileneceğinin eskiden belirlenmesi mümkün olmayabilir. Kadın ve baba adaylarından birinde aynı tip bozukluk varsa ve normalse, bebekleri de büyük olasılıkla normal olacaktır.[/sociallocker]

hamilelikte amniyosentez, hamilelikte amniyosentez nedir, hamilelikte amniyosentez testi, hamilelikte amniyosentez yaptıranlar, hamilelikte amniyosentez nasıl yapılır, gebelikte amniyosentez nasıl yapılır, gebelikte amniyosentez testi, gebelikte amniyosentez riskleri, gebelikte amniyosentez sıvısının azalması, gebelikte amniyosentez yaptıranlar, ikiz gebelik amniyosentez, gebelikte amniyosentez ne zaman yapılır, gebelikte amniyosentez sonrası

Gebelik Hamilelik ve Diyabet Şeker Hastalığı

Gebelik Hamilelik ve Diyabet Şeker Hastalığı

Gebelik Hamilelik ve Diyabet Şeker Hastalığı

gebelikte diyabet, uzman tv, kadınlar kulübü, hamilelikte diyabet, gebelikte şeker hastalığı, hamilelikte şeker hastalığı,  gebelikte diyabet belirtileri, gebelikte diyabet taraması, gebelikte diyabet değerleri, gebelikte diyabetin bebeğe etkileri, hamilelikte diyabet testi, hamilelikte diyabetin bebeğe zararları, hamilelikte diyabetin zararları, hamilelikte şeker hastalığının bebeğe zararları, hamilelikte şeker hastalığının belirtileri, hamilelikte şeker hastalığı olanlar ne yemeli, gebelikte şeker hastalığının bebeğe zararları, gebelikte şeker hastalığı bebeği nasıl etkiler,

hamilelik ve diyabet

 

Gebelik ve Diyabet Şeker Hastalığı

Pankreas aracılığıyla üretilen insülin hormonu vücut hücrelerine kandan gelen şekerin girişine izin veren bir hormondur. Diyabet hastalığında ise insülin yetmezliği söz konusudur.

Eğer insülin hiç yoksa ( buna insüline bağımlı diyabet veya Tip I diyabet adı verilir) veya hücreler insülini “dinlemeyip” yeterli şeker girişine izin vermediğinde ( buna da Tip II Diyabet adı verilir) vücudumuz şekeri gereken biçimde kullanamaz ve enerji üretemez. Neticede her iki durumda da kanda şeker yükseklği görülür.

Kısacası diyabet tamamen veya kısmen insülinin yokluğuna ilişkili bir hastalıktır. Hamilelikte ise artan bazı hormonlar yatkınlığı olan kişilerde diyabeti tetikleyebilir başka bir deyişle ortaya çıkarabilir. Buna ise hamileliğe ilişkili diyabet veya tıp diliyle Gestasyonel Diyabet denir. Gebelerin tahmini %1-4 ünde hamilelik diyabeti görülür. Bu ise Türkiye’de 15 bin ile 75 bin diyabetik kadın bebeği doğduğu manasına gelmektedir.

Gebelikte ortaya çıkan diabet, hamilelik öncesinde aşikar olmayan ve belirti vermeyen fakat gebelikle birlikte görülen diabet olarak tanımlanabilir. Başka Bir Deyişle bu hasta olanların daha önceden bilinen bir diyabetleri yoktur. Hamilelikte ortaya çıkan diabetlilerde doğum akabinde (sonrasında) glukoz (şeker) kullanımı düzelebilir, veya diabetik olarak da devam edebilir. Ama genelde gözlenen durum hamilelik sonrası bu tablonun düzelmesidir. Annenin glukoz düzeylerindeki yükseliş , fetus açısından önem taşır.

Fetus, plasenta (kadınye bağlantısı ) yoluyla aldığı glukoz ve diğer besin maddeleriyle beslenir. Annenin kanında yükselen şeker miktarı , direkt (doğruca) olarak bebeğe yansır ve fetusta glukoz fazlalığı oluşur. Bebek bu duruma yaptığı insülini artırarak cevap verir. İnsülin ise bebekte büyümeyi uyaran bir hormondur. Bebekte insülinin hamileliğin artışı ise bebeğin gelişmesini hızlandırır ve doğum ağırlığı 4.000 gr’ın üzerine çıkar.

Makrosomi (tosuncuk) olarak adlandırılan bu tablo bebek için birçok riziko (risk) taşır. Doğum sırasında oluşabilecek omuz çıkıkları, sinir yaralanmaları, solunum sıkıntısı, şeker düşüklüğü, sarılık bu sorunlardan bazılarıdır. Hamilelikte ortaya çıkan şeker hastalığının tanısı için 24-28. hamilelik haftasında bütün gebelere tarama amaçlı 50 gr. glukoz (şeker) testi yapılmalıdır.

Bazı hamileler ise diyabet açısından riziko (risk) altındadırlar. Bu gebelerin bu açıdan taranması daha erken yapılmalıdır. Bu gebeler:

 • Şişman olan
 • Önceki gebeliklerinde diyabet tespit edilen
 • İki ayrı ölçümde idrarda glikoz(şeker) çıkan
 • İleri hamilelik yaşına (<35) sahip
 • Tekrarlayan düşükleri olan
 • Açıklanamayan sakat bebek doğumları olan
 • Açıklanamayan rahim içi bebek ölümleri olan
 • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları olan
 • Gebelik haftasına göre bebeği iri olan
 • Polihidramniosu olan ( kadın karnında bebeğin suyunun fazla olması) gebelerdir.

 

 

Gebelik kontrolleri sırasında annelerin rizikoları belirlenmeli ve oluşabilecek sıkıntılar yönünden anne adaylarımız uyarılmalıdır. 50 geamlık tarama testinde kan şekeri 140 mg/dl’nin üstünde çıkan gebelere 100 gramlık 3 saatlik tarama testi uygulanır ve burada problem olduğu tespit edilen hamileler diyete alınılar. Amaç kan şekerinin yemek akabinde (sonrasında) belirli bir düzeyin üstüne çıkmasını engellemektir.

gebelikte diyabet tedavisi, uzman tv, kadınlar kulübü, gestasyonel diyabet tedavisi, gestasyonel diyabet tedavisi ppt, gestasyonel diyabet tedavisi pdf, gestasyonel diyabetin tedavisi, gebelikte diyabetin tedavisi, gebelerde diyabet tedavisi, gebelik ve diyabet tedavisi, gebeliğe bağlı diyabet tedavisi, gebelik diyabeti tedavisi, hamilelikte diyabet tedavisi, hamilelik diyabet tedavisi

Gebelikte Diyabetin Tedavisi

[sociallocker]1. Diyet
2. Egzersiz
3. İnsülin tedavisi[/sociallocker]

hamilelik ve diyabet

gebelikte diyabet diyeti, gebelikte diyabet diyet listesi, hamilelik diyabet diyeti, hamilelik diyabeti diyeti, hamile diyabeti diyeti, hamilelik diyabeti diyet listesi, diyabetik hamile diyeti, diyabetli hamile diyeti, hamilelik diyabeti diyet, gebelikte diyabet diyet listesi, gebelikte diyabet diyeti listesi, gebelik diyabet diyeti, gebelik diyabet diyet, gebelik diyabeti diyeti, gebelik diyabeti diyet, gebelik diyabeti diyeti listesi, hamile diyabet diyeti, gebelikte gestasyonel diyabet diyeti, gebelikte şeker hastalığında beslenme,  gebelikte diyabet beslenme, gebelikte diyabet beslenmesi,  hamilelikte diyabet ve beslenme, hamilelikte şeker hastalığında beslenme,  hamilelikte diyabet beslenmesi,

Gebelikte Diyabet Diyeti ve Beslenme

İlk üç aylık dönemde kalori ihtiyacı gebe olmayanlardan farklı değildir ama 4. aydan itibaren günde 250-300 kalori almak gerekir. Diyet jinekolog-dahiliye uzmanı-diyetisyen işbirliği ile hamilenin kilo, boy ve genel durumuna göre tertip edir . Bu dönemde kadın mutlaka bir şeker ölçme cihazı almalı ve kan şekerini her öğünden önce , 2 saat sonra ve yatarken olmak üzere, günde 6-7 kez ölçmelidir.

Diyabetik diyete başlanır ve kan şekeri 1 hafta süresince izlenir. Eğer bu zaman içinde şeker değerleri belirtilen değerlerin üzerine çıkıyorsa, insülin tedavisine başlanmalıdır.

Şişman hastalarda kalori miktarı daha da düşürülebilir. Hasta Olanların bu dönemde demir ve kalsiyum ihtiyaçları da karşılanmalıdır.

diyabet egzersizleri, uzman tv, kadınlar kulübü, diyabet egzersiz ppt, diyabet ve egzersiz, diyabet ve egzersiz pdf, diyabet için egzersiz, gestasyonel diyabet egzersiz, tip 2 diyabet egzersiz, diyabet egzersiz pdf, diyabet egzersizi

2 – Gebelikte Egzersiz

Kadın şeker düzeyi egzersiz ile düşer. Çoğunlukla yürüyüş şeklinde ağır olmayan ve tüm vücudu çalıştıran hafif egzersizler önerilir .

gebelikte insülin kullananlar, uzman tv, kadınlar kulübü, gebelikte insülin, gebelikte insülin tedavisi, gebelikte insülin direnci, gebelikte insülin zararları, gebelikte insülin ne zaman başlanır, gebelikte insülin nasıl kullanılır, gebelikte insülin iğnesi, gebelikte insülin kullanan varmı

3 -Gebelikte insülin Tedavisi

Diyet ve egzersiz ile şekeri kontrol altına alınamayacak kadar yüksek hastalara uygulanır. Açlık kan şekeri 105′den fazla tokluk kan şekeri 2. saatte 130′un üzerinde olan gebelere en geç 30. hamilelik haftasında insülin başlanır.

Evde yapılan düzenli şeker takipleri ve iyi kontrol, diyabetik bebeklerin doğumunda ortaya çıkacak sorunları büyük ölçüde azaltmıştır. Doğum haftası ve şekli konusundaki karar sizi izleyen doktor aracılığıyla verilmelidir.

2-4 haftada bir yapılan muayenelerde, kan şekeri değerleri değerlendirilir, ultrasonografik olarak bebeğin büyüme ve gelişimi izlenir, uygun olan doğum şekli ve vakti ile ilgili karar verilir. Eğer bebekte normalden irilik varsa, 40 hafta beklemeden bebek sezeryan ile doğurtulur.

Gelişimini tamamlamış bebek çoğunlukla 38 hafta civarında doğurtulur. Kadın doğumdan 1 -2 hafta önce hastaneye yatırılabilirse de, evdeki takiplerin düzenli ise çoğunlukla buna gerek kalmaz.

Bebek doğumdan hemen sonra bir yenidoğan hekimi aracılığıyla takibe alınmalıdır. Doğum sonrası annenin insülin ihtiyacı hızla azalacaktır.
Hatta eğer doz değişikliği yapılmazsa hipoglisemiye girme ihtimali de olabilir .

Gebelikleri sırasında diabet tanısı alan hastalar doğumdan sonra da izlenmelidir.

Gestasyonel diyabetli annede, sonraki hamilelikte yine gestasyonel diyabet ortaya çıkma rizikosu (riski) %70 düzeyindedir. Gestasyonel diyabetli annelerin %40-60′ında 5-10 yıl içinde kalıcı diyabet meydana gelir . Şişman bayanlarda bu riziko (risk) daha da artar. Doğumu takiben 6-8. haftalarda 75 gr lık glukoz tolerans testi ile kalıcı diabetin oluşup oluşmadığı tesbit edilmelidir.Diabeti olan anneye gelecekteki korunma yöntemleri ile ilgili tavsiyede bulunulmalıdır.
En emniyetli olarak mekanik engel oluşturan yöntemler kullanılabilir. Bunun yanında düşük dozlu doğum kontrol hapları da kullanılabilir. Bu ilaçlar kullanılmaya başlandıktan sonra kan şekerleri yakından takip edilmelidir.

Eğer hasta ailesini tamamlamışsa tüplerin bağlanması ve hamileliğin kalıcı bir biçimde önlenlenmesi de önerilebilir.

 

hamilelik ve diyabet, uzman tv, kadınlar kulübü, hamilelikte diyabet, gebelikte şeker hastalığı, hamilelikte şeker hastalığı,  gebelikte diyabet belirtileri, gebelikte diyabet taraması, gebelikte diyabet değerleri, gebelikte diyabetin bebeğe etkileri, hamilelikte diyabet testi, hamilelikte diyabetin bebeğe zararları, hamilelikte diyabetin zararları, hamilelikte şeker hastalığının bebeğe zararları, hamilelikte şeker hastalığının belirtileri, hamilelikte şeker hastalığı olanlar ne yemeli, gebelikte şeker hastalığının bebeğe zararları, gebelikte şeker hastalığı bebeği nasıl etkiler,

 

 

Gebelikte Memelerden Süt gelmesi

Gebelikte Memelerden Süt gelmesi

Gebelikte Hamileyken Memelerden Süt Gelmesi

gebelikte memelerden süt gelmesi,  hamileyken memeden sut gelmesi, gebelikte memeden süt gelmesi, gebelikte gögüsten süt gelmesi, gebelikte memeden sıvı gelmesi, hamilelikte memeden süt gelmesi, hamilelikte gögüsten süt gelmesi, hamileyken gögüsten süt gelmesi, hamilelikte memeden sıvı gelmesi, hamileyken memeden sıvı gelmesi

gebelikte memelerden süt gelmesi

Göğüslerde büyüme, gerilme hissi ve süt gelmesi. Memelerdeki tüm bu değişimler hormonların etkisi ile olmaktadır.

Göğüslere gelen kan akışı hızla artar, ayrıca hamilelik ilerledikçe prolaktin (süt üretme hormonu), östrojen ve progesteron hormonlarının artışına ilişkili olarak süt kanalları büyür ve gelişir.

Bu da gerilme ve duyarlılık hissine sebep olur . Bazı kadın adaylarında son aylarda (20. haftadan itibaren ) göğüslerden süt akışı olabilmektedir . Bu durumda göğüsleri sıkmamak gerekir, sıradan bir durumdur.

gebelikte memelerden süt gelmesi,  hamileyken memeden sut gelmesi, gebelikte memeden süt gelmesi, gebelikte gögüsten süt gelmesi, gebelikte memeden sıvı gelmesi, hamilelikte memeden süt gelmesi, hamilelikte gögüsten süt gelmesi, hamileyken gögüsten süt gelmesi, hamilelikte memeden sıvı gelmesi, hamileyken memeden sıvı gelmesi